Σύλλογοι και Εθελοντές

Σε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός αφορά στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος πάντα της κοινωνίας και ποτέ δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή στηρίζεται πάντα στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.


Ο Εκλογικός Συνδυασμός μας, «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ» και τα μέλη του, έχουν στο DNA τους την αυτοδιάθεση μέσω του εθελοντισμού, κατανοούν, υποστηρίζουν και επιβραβεύουν κάθε εθελοντική προσπάθεια για το κοινό καλό, είτε αυτή αφορά στην συνεισφορά υλικών αγαθών σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, είτε αυτή αφορά στην διάθεση προσωπικού χρόνου και παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών της κοινωνίας μας.

Χαρακτηριστικές και μόνιμες προσπάθειες εθελοντικής συμμετοχής στα κοινά, είναι και οι αναγνωρισμένοι Σύλλογοι των τοπικών μας κοινωνιών.

Ως επόμενη Δημοτική Αρχή, θέλουμε από τώρα να διαβεβαιώσουμε τις Διοικήσεις των Συλλόγων του Δήμου μας, ότι μαζί θα εξετάσουμε κάθε δυνατότητα συντήρησης και ανάπτυξης όλων των Συλλόγων μας.

Μας ενδιαφέρει η προβολή τους, η παραγωγική λειτουργία τους, η εξωστρέφεια που πρέπει να δείχνουν τόσο οι ομάδες αυτές αλλά και γενικότερα ολόκληρη η τοπική κοινωνία και φυσικά, η οικονομική τους ενίσχυση μέσα από τις δυνατότητες του Δήμου και τα διάφορα άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης στα οποία θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε από εδώ και στο εξής ως χρήστες, πρώτα ως Δημοτική Αρχή και μετά ως πολίτες του Δήμου μέσα από Συλλόγους και πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.

. ΔΕΣΜΕΥΣΗ .

Κάθε αξιόλογη προσπάθεια εθελοντισμού και προαγωγής του πολιτισμού μας, των τεχνών, του περιβάλλοντος, του αθλητισμού και του πνεύματος, θα αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα και θα υποστηρίζεται κεντρικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, το Δημοτικό και τα Τοπικά Συμβούλια, το διοικητικό Προσωπικό και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, θα παραμένουν αρωγός και γέφυρα επικοινωνίας, όπου και όταν χρειάζεται, για την επίτευξη του Σκοπού και της λειτουργίας των Συλλόγων μας.

Στην αρχή κάθε έτους, θα πραγματοποιείται συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Πολιτισμού με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων και Συλλόγων κάθε Δημοτικής Ενότητας και εκπροσώπων των Δημοτικών Τοπικών Συμβουλίων με σκοπό την καταγραφή, οργάνωση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας των Συλλόγων και των εκδηλώσεών τους κάτω από την αρωγή και συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής με υλικοτεχνικά μέσα, προσωπικό, υπηρεσίες και χρήματα που μπορούν να διατεθούν για τον σκοπό αυτό.


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

-Στήριξη και έμφαση στις πολιτισμικές δράσεις, στις εκδηλώσεις και στα φεστιβάλ των συλλόγων του τόπου μας.

-Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Πολιτισμού και θέσπιση ανοικτής επικοινωνίας με εκπροσώπους των φορέων για την οργάνωση ετήσιου προγράμματος διασποράς όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

-Ανάπτυξη και Ενίσχυση ειδικών δράσεων, όπως η πυρασφάλεια και η διοργάνωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων μεγάλης κοινωνικής συμμετοχής, με τη συμμετοχή εθελοντών.