επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος.

Η Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει σαν βήματα την Καινοτομία, την Ηγεσία, τη Διαχείριση και την Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.


Ο Δήμος μας θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης και θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα στις εταιρείες με έδρα το Δήμο μας ειδικά σε αυτές που καινοτομούν.

Επίσης, θα διοργανώσει σεμινάρια ή θα φροντίσει να ενημερώσει για την διεξαγωγή χρήσιμων σεμιναρίων που διενεργούνται σε γειτονικές περιοχές ή την πρωτεύουσα  και αφορούν ανάγκες τις αγοράς, πηγές και μορφές χρηματοδότησης, νόμους και διατάξεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

-Ανοικτή και συχνή επικοινωνία με φορείς επιχειρηματικότητας με σκοπό την διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αγοράς και την διενέργεια δράσεων και ενεργειών τόσο του Δήμου όσο και της αγοράς.

-Δημιουργία χώρου «Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας» σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια Ελλάδας και Εξωτερικού και άλλους φορείς για νεοφυείς, νεανικές, καινοτόμες και μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις που θα επιλέξουν για έδρα τον Δήμο μας παρέχοντας υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και χαμηλά κόστη λειτουργίας.

-Διερεύνηση δημιουργίας υδατοδρομίου και ένταξής του στον ήδη εγκριθέντα κατάλογο 37 υδατοδρομίων της χώρας ανοίγοντας ταυτόχρονα μια νέα τεράστια προοπτική δικτύωσης του δήμου και δημιουργίας νέων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας.

-Επαναλειτουργία των συνεταιρισμών του Δήμου για ανάδειξη και περεταίρω εμπορική εκμετάλλευση των τοπικών προϊόντων μας όπως το κρασί (Δίστομο, Στείρι), το λάδι, η φορμαέλα (Αράχωβα), κ.α…

-Ανάδειξη, Προβολή και Πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων του Δήμου μας όπως του κτηνοτροφικού προϊόντος «Οψιμοτύρι».

-Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για την τόνωση της τοπικής παραγωγής και τη μείωση της ανεργίας.

-Τόνωση της αγροκτηνοτροφίας με νέα εκσυγχρονισμένα έργα πνοής.