το περιβάλλον

Ο Δήμος μας θα μπορούσε να διαχωρισθεί στις πέντε (5) παρακάτω περιβαλλοντικές ζώνες:

1.ΑΕΡΑΣ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Το κλίμα μας αλλάζει. Πολλά αέρια που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή είναι επίσης συνήθεις ατμοσφαιρικοί ρύποι που επηρεάζουν την υγεία μας και το περιβάλλον. Γενικότερα στην περιοχή μας, δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, παρόλα ταύτα, η πρόκληση για το μέλλον είναι όμως να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές για το κλίμα και τον ατμοσφαιρικό αέρα θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και θα μας βοηθούν να διατηρήσουμε, αν όχι να αναβαθμίσουμε, το πολύ καλό αυτό επίπεδο.

2.ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Παρά την μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων στην περιοχή του Παρνασσού, η επιφανειακή απορροή είναι μικρή, σαν συνέπεια της επικράτησης του υδατοπερατού ασβεστόλιθου, που απορροφά όλο το νερό στο καρστικό σώμα του. Έτσι δεν συναντάμε σημαντικά ρέματα ή χειμάρους.

Από την άλλη όμως, η υπόγεια υδρολογία της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, πράγμα που δικαιολογεί τον μεγάλο αριθμό πηγών.

Σε κάθε κανόνα όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις και στην περίπτωσή μας, το Δίστομο, το οποίο παρουσιάζει έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού ύδρευσης καθ’ όλο το έτος και πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα με κατάλληλες ενέργειες από την Δημοτική Αρχή και τα τοπικά Συμβούλια.

3.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Στο Δήμο μας υπάρχουν μεγάλης έκτασης ελαιώνες, αμπελώνες και λοιπές καλλιέργειες. Η ζώνη αυτή, εκτός από τη συμβολή της στην οικονομία και την απασχόληση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φύσης και περικλείει πλούσια πανίδα και χλωρίδα και συγκρατεί πολύτιμους φυσικούς πόρους, όπως το έδαφος και το νερό.

4.ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ

Την συγκροτούν ο Παρνασσός, ο Ελικώνας και η Κίρφη (Ξεροβούνι). Δεσπόζουσα θέση στην ζώνη αυτή έχει το όρος Παρνασσός και ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, ο οποίος έχει έκταση 36.000 στρέμματα και ιδρύθηκε το 1938. Ζώνη με βραχώδεις κορυφές και σπήλαια όπου συναντά κανείς πάρα πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας. Μεταξύ των ενδημικών προστατευόμενων ειδών είναι η Κεφαλληνιακή Ελάτη και η Παρνασσική Παιώνια. Στην περιοχή του Δρυμού παρεπιδημούν επίσης αρπακτικά πτηνά, αλλά και λύκοι, αγριογούρουνα, κουνάβια, νυφίτσες κ.ά.

Η γεωλογική ιδιαιτερότητα του Παρνασσού συνίσταται στα πλούσια κοιτάσματα βωξίτη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συστηματική εξόρυξη ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Κοιτάσματα βωξίτη υπάρχουν επίσης στον Ελικώνα και την Κίρφη.

Ο Παρνασσός είναι ιδιαίτερα γνωστός για το χιονοδρομικό κέντρο του και την Αράχωβα. Επίσης υπάρχουν πολλές ορειβατικές διαδρομές διάσπαρτες σε όλο τον ορεινό όγκο, ενώ την δυτική πλευρά του βουνού διασχίζει το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών, γνωστό ως Ε4. Ενδιαφέρουσες διαδρομές υπάρχουν ακόμα και στον Ελικώνα και την Κίρφη.

5.ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

Ιδιαίτερα σημαντική ζώνη είναι και η παραλιακή ζώνη του Δήμου που εκτείνεται στο νότιο τμήμα ξεκινώντας από την Παραλία Διστόμου διαγράφοντας πορεία περίπου 30 χιλιομέτρων προς τα δυτικά με πολλές παραλίες, χαρακτηριστικό των οποίων είναι τα καθαρά νερά με σήμα Γαλάζιας Σημαίας και οι οργανωμένες πλαζ που αποτελούν παράλληλα και πόλο έλξης πολλών επισκεπτών.

Για να ζούμε σε ένα όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να αναπτύξουμε περιβαλλοντικές δράσεις που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής στον τόπο μας συνολικά, όπως η καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

 ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ​ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

-Κατάρτιση με άμεση ισχύ, Κανονιστικής Απόφασης για την καθαριότητα στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων και έγκριση Πίνακα Προστίμων.

-Πρόγραμμα Αποκομιδής Απορριμμάτων ανά Δημοτική Ενότητα.

-Σύσταση τηλεφωνικού κέντρου για άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας για απομάκρυνση ειδικών απορριμμάτων (βαρέα απορρίμματα, μπάζα, κλπ).

-Χρήση νέων τεχνολογιών για την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων.

-Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων (όπου απαιτείται από τις συνθήκες) με σκοπό την χαμηλότερη δυνατή όχληση.

-Εξέταση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης και ενεργειακής μετατροπής των απορριμμάτων.

 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

-Δημιουργία περιβαλλοντολογικών σταθμών ρύπων

-Δημιουργία πράσινων σημείων.

-Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας Δημοσίων Κτηρίων και Υπηρεσιών

-Αντικατάσταση αυτοκινήτων του Δήμου με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή άλλης νέας τεχνολογίας

 

ΓΕΩΠΑΡΚΑ

Στόχος να μπορέσει η ευρύτερη περιοχή μας να ενταχθεί στο Παγκόσμιο σύστημα Γεωπάρκων της UNESCO.

Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO είναι ενιαίες, ενοποιημένες γεωγραφικές περιοχές, όπου διαχειρίζονται διεθνούς γεωλογικής σημασίας τοποθεσίες και τοπία, με μια ολιστική αντίληψη προστασίας, εκπαίδευσης και «αειφόρου ανάπτυξης».

Το έργο αυτό με τη σειρά του ανοίγει το δρόμο σε ένα κύμα νέων δραστηριοτήτων που θα ωφελήσουν την περιοχή όπως:

  1. Ήπια τουριστική ανάπτυξη μέσω από ένα οργανωμένο πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών.
  2. Προώθηση της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  3. Ανάπτυξη θέσεων εργασίας.
  4. Γεωτουριστικές δραστηριότητες (Geotourism Activities) και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Environmental Education).
  5. Δράσεις που να συνδέουν την ανάπτυξη του Γεωπάρκου με την Αειφόρο Ανάπτυξη, με την εμπλοκή των τοπικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων (Sustainable Development).
  6. Συστηματική παρακολούθηση των δράσεων, για τη διόρθωση τυχόν αστοχιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Γεωπάρκου (Monitoring), προς αποφυγή προβλημάτων κατά την επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου, που πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια.

Οι παραπάνω δραστηριότητες  εντάσσονται υποχρεωτικά στην αίτηση μια κοινότητας στην UNESCO για την θεώρησή της ως Γεωπάρκο, πράγμα που σημαίνει ότι η δέσμευση υλοποίησης δεν έχει μόνο τοπικό χαρακτήρα, αλλά και διεθνή.