Διαχείριση Ενέργειας και Νέες Τεχνολογίες

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ενέργειας, ώστε με τις απαιτούμενες ενέργειες να μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες των δημοσίων, αρχικά, κτιρίων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό έως και 40% εξοικονομώντας παράλληλα Ενέργεια και Πόρους.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί προτεραιότητά μας και στόχος μας αρχικά είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών συγκροτημάτων και άλλων δημοσίων συγκροτημάτων του Δήμου όπου με τεχνολογίες «Internet of things» και «Έξυπνης Πόλης», έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ειδικούς αισθητήρες και λογισμικό, η Δημοτική Αρχή θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει σε πραγματικό χρόνο, την ενεργειακή της κατανάλωση.

Το να σεβόμαστε το περιβάλλον δεν είναι υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Για το Δήμο μας, προβλέπονται οι παρακάτω δέκα κατηγορίες μέτρων:

1-Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και πλατείες του Δήμου με νέας τεχνολογίας LED.

2-Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων

3-Ενεργειακές παρεμβάσεις για αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης

4-Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτήρια και Κτήματα/Οικόπεδα και δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας ακόμα και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς όπως η Εκκλησία.

5-Αντικατάσταση παλαιών δημοτικών οχημάτων με καινούργια νέας τεχνολογίας και όπου είναι δυνατόν ηλεκτροκινούμενα, συνδυάζοντας και σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του στόλου.

6-Εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου για την εφαρμογή νέων «πράσινων» διαδικασιών και κανονισμών λειτουργίας αλλά και χρήση «πράσινων» προϊόντων στους χώρους ευθύνης τους.

7-Δημιουργία και ανάπλαση χώρων πράσινου και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

8-Παράλληλα θα προωθήσουμε στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, προτάσεις σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας με εγκατάσταση ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

9-Προβολή και επικοινωνία εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και στον οικιακό και τριτογενή τομέα.

10-Προβλέπεται η προώθηση και χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο) και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων.

Τα παραπάνω έργα και δράσεις θα έχουν τεράστιο ετήσιο οικονομικό όφελος για τον Δήμο και θα συμβάλουν στην μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα υλοποιηθούν από το Δήμο μας μεθοδικά, μέσα από δημοτικούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, κ.α.