οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και Α.Μ.Ε.Α

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας καθώς και οι πολίτες Α.Μ.Ε.Α. θα έχουν την απαιτούμενη προσοχή και αρωγή του Δήμου με ειδικές παροχές πρόσβασης και εξυπηρέτησης όχι μόνο με έργα ανάπλασης και κυκλοφορίας αλλά και με μια συνολική κουλτούρα από κάθε «ενεργό δημότη».


Σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για ανάληψη πρωτοβουλιών στη φιλοσοφία της συνύπαρξης και της γεφύρωσης του χάσματος στο μοτίβο «Εμείς & Αυτοί».

Το πρόσωπο της Αρχής, καθρεφτίζεται και αξιολογείται μέσα από τον διαρκή σεβασμό και τις παροχές ποιότητας ζωής απέναντι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τα άτομα με ειδικές ανάγκες οι οποίοι εξακολουθούν να είναι ενεργοί συμπολίτες μας, χρήσιμοι στην οικογένειά τους και την κοινωνία.

Για αυτό, έχουμε σχεδιάσει δράσεις ενίσχυσης των ατόμων αυτών, παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την εξασφάλιση μιας καθημερινής ποιοτικότερης διαβίωσης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

-Κατασκευή κοινωνικών δομών στο κτήριο της πρώην «Γαλλικής» στο Δίστομο.

-Κατασκευή χώρων στάθμευσης και αποσυμφόρησης των Κοινοτήτων για την εύκολη κυκλοφορία των πεζών.

-Κατασκευή ραμπών πρόσβασης σε όλα τα σημεία παροχής υπηρεσιών του δήμου και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών πρόσβασης στις δημοτικές παραλίες της περιφέρειάς μας.

-Απαλλαγή δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%.

-Σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς, παροχή ενημέρωσης και βοήθεια ανάληψης δράσεων επιχειρηματικότητας για Α.Μ.Ε.Α.

-Δημιουργία κέντρου παροχής πρωτοπόρων υπηρεσιών τηλε-ιατρικής και ολοκληρωμένων προγραμμάτων ιατρικής παρακολούθησης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των Α.Μ.Ε.Α από ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

-Δημιουργία σεμιναρίων πληροφορικής από εθελοντές για άτομα τρίτης ηλικίας, Α.Μ.Ε.Α και όχι μόνο.