Η Κοινωνία που θέλουμε

Ως «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ», έχουμε αναγνωρίσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και θα προσπαθούμε διαρκώς να εντάξουμε ολοένα και πιο δυναμικά τις ενεργές αυτές ομάδες στην τοπική διακυβέρνηση.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία του προγράμματός μας για την διαμόρφωση και τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου.


ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

-Λειτουργία λαϊκών συνελεύσεων στα πλαίσια του άρθρου 85 περί Συνέλευσης κατοίκων σε όλες τις Κοινότητες και τα χωριά του Δήμου μας.

-Ηλεκτρονική αυτοδιοίκηση και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές αυτοματοποίησης και αρχειοθέτησης.

-Σύγχρονα συστήματα ενημέρωσης των πολιτών για θέματα που τους αφορούν-προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

-Σύσταση ειδικής υπηρεσίας αναζήτησης, αξιοποίησης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

-Καταγραφή και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του Δήμου μας.

-Δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού φόρουμ επικοινωνίας και συνεργασίας με ανθρώπους που κατάγονται από το Δήμο μας και ζουν εκτός αυτού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

-Έκδοση οδηγού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δημοτών αλλά και των κατοίκων με τίτλο “Χάρτα του Πολίτη”.

-Οργάνωση ηλεκτρονικών τοπικών δημοψηφισμάτων, ώστε οι πολίτες να αποφαίνονται για τα σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας.

-Ενεργοποίηση του θεσμού «Αρωγός του δημότη» ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα αναφορές, καταγγελίες και προβλήματα, εξαιτίας της δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.

-Δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα μεταξύ δημοτών και επιχειρήσεων στον Δήμο μας, όπως π.χ. ο εξορθολογισμός των τελών ύδρευσης.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΕΥΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

-Δημιουργία νέων, ασφαλών παιδότοπων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας

-Αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και έργα ανάπλασης.

-Κατασκευή χώρων στάθμευσης και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των Κοινοτήτων.

-Επανεξέταση των δικτύων και των δρομολογίων των δημοσίων συγκοινωνιών μαζί με τους αρμόδιους φορείς και εκσυγχρονισμός τους με βάση τις νέες πιθανές απαιτήσεις των δημοτών και των επισκεπτών του τόπους μας.

-Σύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας (ή άλλου ελεγκτικού μηχανισμού) για την εποπτεία των δημόσιων χώρων του Δήμου, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας, καθώς και για την γενική ασφάλεια των πολιτών. Σε μια εποχή που τα αστυνομικά τμήματα ελαχιστοποιούνται και αποδυναμώνονται, ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στο έργο της Αστυνομίας πολλαπλασιάζοντας έτσι το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας και της λειτουργικότητας.

-Συντήρηση, περιποίηση, τακτική διακόσμηση και εξωραϊσμός των καλαίσθητων σημείων (πάρκα) και των χώρων πρασίνου κάθε Κοινότητας.

-Εκσυγχρονισμός των μουσείων και των σημείων διάδοσης πολιτισμού του Δήμου μας.

-Στήριξη και προβολή στις πολιτισμικές δράσεις, στις εκδηλώσεις και στα φεστιβάλ των Συλλόγων του τόπου μας.

-Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Πολιτισμού με ανοικτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους των φορέων και Συλλόγων του Δήμου για την καλή οργάνωση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας τους και των εκδηλώσεών τους.

-Διάνοιξη και συντήρηση ιστορικών και περιπατητικών μονοπατιών.

-Λειτουργία σύγχρονων τηλεοπτικών αναμεταδοτών με όλα τα κανάλια για όλες τις τοπικές κοινότητες.

-Δημιουργία δημοτικού ραδιοφωνικού ή/και τηλεοπτικού σταθμού για την προβολή του τόπου μας, της ιστορίας του, της σύγχρονης καθημερινότητας, την ενημέρωση.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

-Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ποιότητας περιβάλλοντος σε όλο τον Δήμο.

-Ανάπτυξη δικτύου δημόσιου «έξυπνου» φωτισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

-Παροχή πρωτοπόρων υπηρεσιών τηλε-υγείας και δημιουργία δικτύου ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας, Α.Μ.Ε.Α και γενικώς όσους χρήζουν ανάγκης και προστασίας.

-Έξυπνη διαχείριση και παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτήρια και φωτισμό.

-Έξυπνη κεντρική διαχείριση ύδρευσης/άρδευσης.

-Έξυπνη αποκομιδή απορριμμάτων με τοποθέτηση διακριτικών έξυπνων κάδων που θα ειδοποιούν την υπηρεσία αποκομιδής για την περισυλλογή.

-Κατάρτιση κανονισμού για την συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, υλικών και ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό ή το μέγεθος των χώρων υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

-Αξιοποίηση αποβλήτων και απορριμμάτων μέσω ανακύκλωσης ή μετατροπής τους σε ηλεκτρική, θερμική ενέργεια, βιοντίζελ κλπ.

-Πολυγλωσσικές Εφαρμογές Πληροφορικής για έξυπνες συσκευές, με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία Δήμου-Πολιτών (κατοίκων και επισκεπτών) για παροχή και αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου, γενική ενημέρωση για θέματα καθημερινότητας, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα και ανατροφοδότηση, παράπονα δημοτών, προβολή της ιστορίας και των σημείων ενδιαφέροντος καθώς και άλλες τουριστικές πληροφορίες.