Φιλοζωία/Αδέσποτα

Φιλοζωία γενικά είναι η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του πλανήτη, ανεξαρτήτως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια και ζωή και αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού και μιας χώρας.

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.

Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο και δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

Οργάνωση καταφυγίων και στείρωση αδέσποτων ζώων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών.

Αυτό θα επιτευχθεί με σύναψη σύμβασης με φιλοζωική Εταιρεία, η οποία θα εκτελεί για λογαριασμό του Δήμου τις εργασίες περισυλλογής, στείρωσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επανένταξης των αδέσποτων ζώων. Όλες οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη των υπαλλήλων του Δήμου.