για όλους του Πολίτες

Εκτός από τις συνηθισμένες υπηρεσίες που παρέχονται όπως το Δημοτολόγιο, το Ληξιαρχείο, τη Συλλογή Απορριμμάτων, κλπ ο Δήμος θα εκμεταλλευτεί σε μέγιστο βαθμό τις νέες τεχνολογίες ώστε να δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές, νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες για ενημέρωση/πληροφόρηση και συναλλαγές, αποτελεσματικές διαδικασίες λειτουργίας του με εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ένας από τους πρώτους στόχους μας είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη.

Οι βασικοί στόχοι του έργου αυτού είναι:

Η επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

-Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των σημερινών υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις τόσο σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο.

-Η δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, υποβολή αιτήσεων, κλπ) μέσω ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κοινού.

-Η αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου.

Το τηλέφωνο και το διαδίκτυο θα αποτελούν το μέσο και τον τρόπο παροχής των νέων αυτών υπηρεσιών.

Οι νεότερες μορφές επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο, ναι μεν συμβάλλουν στην επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά δε φαίνεται να λύνουν ακόμη το πρόβλημα 100%. Από την άλλη μεριά, το τηλέφωνο βρίσκεται μέσα σε όλα τα νοικοκυριά και η σωστή αξιοποίηση του προσφέρει σημαντικές λύσεις με την υλοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών.

Έτσι, σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε:

-μια φωνητική πύλη,

-μια διαδικτυακή πύλη

-εφαρμογές για έξυπνες συσκευές

…για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποβλέποντας σε μία μακροχρόνια και αμφίπλευρη σχέση.


Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που θα υλοποιούνται στα πλαίσια του συστήματος αυτού παρουσιάζονται συνοπτικά κάτωθι:

 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Αναφορά προβλημάτων & Καταχώρηση αιτημάτων
 • Ηλεκτρονική Δημοκρατία
 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Διαχείριση επικοινωνίας Δήμου
 • Οικονομική Οργάνωση – Διαχείριση
 • Διαχείριση Έργων – Τεχνική Υπηρεσία
 • Πολιτισμός & Λαϊκή Συμμετοχή
 • Οδηγός Πληροφόρησης του Πολίτη
 • Τοπικός Τουριστικός Οδηγός
 • Επείγοντα Περιστατικά
 • Βιβλιοθήκες